Alžběta
Kumstátová

sochařka / sculptor

MÁ NEJNOVĚJŠÍ DÍLA/MY RECENT HANDIWORKS

"Sochařina, to je dřina./Sculpture is beautiful."

MÉ NEJNOVĚJŠÍ POZNÁMKY/MY RECENT NOTES