MGA. ALŽBĚTA KUMSTÁTOVÁ

sochařka, výtvarný umělec, výtvarný pedagog

BIO

Narodila jsem se a žiji v Litoměřicích, krásném barokním městě na severu Čech. Po jednom roce na litoměřickém gymnáziu bylo zřejmé, že moje místo je jinde. Tím místem byla Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově. Čtyři roky v Ateliéru designu a zpracování drahých kamenů ak. mal. Václava Zajíce mě ujistily v touze pokračovat v uměleckém studiu i dále. V roce 1999 jsem byla přijata na Akademii výtvarných umění v Praze, do ateliéru figurálního sochařství prof. Jana Hendrycha, po dvou letech jsem přešla do sochařského atelieru prof. Karla Nepraše, tou dobou už bohužel těžce nemocného. Po jeho smrti přišel do ateliéru pan profesor Jan Koblasa, který mě dovedl až do posledního ročníku. Jeho vliv a podpora byla neuvěřitelná. I nyní po mnoha letech, co jsem z akademie pryč, jsme stále v kontaktu a Jan Koblasa má o mou práci živý zájem. Po absolvování AVU jsem založila v Litoměřicích výtvarný ateliér VAK, kde vedu děti i dospělé k originálnímu přístupu k umění a lásce k němu. Pracuji na sochách pro veřejné instituce i pro soukromé osoby.

I was born and live in Litomerice, a beautiful baroque town in northern Bohemia. After one year at Litomerice High School, it was clear that my place is elsewhere. This place was the High School of Applied Arts in Turnov. Four years in the Studio of design and processing of precious stones leaded by ak. mal. Vaclav Zajic assured me the desire to continue the art studio and beyond. In 1999 I was accepted to the Academy of Fine Arts in Prague, in the studio of figural sculpture prof. Jan Hendrych, after two years, I moved to the sculpture atelier prof. Karla Nepraš that time, unfortunately, seriously ill. After his death, he came to the studio of Professor Jan Koblasa, which led me to the last year. His influence and support was incredible. Even now, after many years, I've gone from the academy, we are still in touch and Jan Koblasa has a keen interest in my work. After graduating from the Academy of Fine Arts in Litomerice, I founded an art studio VAK, where I lead children and adults for an original approach to art and love for him. I work on the sculptures for public institutions and private persons.

STUDIA/SCHOOLS:
 •  1999 – 2005, Akademie výtvarných umění v Praze
 •  1999 – 2005, 2004, Universidad de Castilla La Mancha, Facultad de Bellas Artes, Cuenca, Španělsko
 •  1994 – 1998, Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov obor broušení a rytí drahých kamenů
VÝBĚR Z VÝSTAV/EXHIBITIONS:
 •  2006, Nord Art, Büdelsdorf, Německo
 •  2005, Diplomanti AVU, NG, Veletržní palác, Praha
 •  2002, Škola Karla Nepraše, Městská galerie, Trutnov
 •  2001, Městská galerie, Senica, Slovensko
SYMPOZIA/WORKSHOPS:
 •  2016, Sochařské sympozium, Litoměřice,
 •  2012, Open Art, Roškopov, Česká republika
 •  2006, KiC Büdelsdorf, Německo
 •  2003, Stainsculptur workshop Anröchte, Německo
 •  2001, Socha a architektura, Beladice, Slovensko
 •  2001, Mezi hranicou a hrádzou, Gajary, Slovensko
REALIZACE/REALIZATION:
 •  2016, Busta Dr. Vladimíra Vondráčka, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze
 •  2015, Křížek pro obec Hlinná
 •  2012, Busta Václava Havla, Park Václava Havla, Litoměřice
 •  2008, Socha Sv. Doroty, obřadní síň Litoměřice
 •  1998, 1. cena za logo města Turnov (výročí založení)
SOUTĚŽE/COMPETITIONS
 •  2015 – na pomník básníka Jana Skácela, 5. místo
ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH/REPRESENTED IN COLLECTIONS:
 •  V Národní galerii, sbírka Nejmladšího umění
 •  V soukromých sbírkách v České republice a Německu
OSTATNÍ AKTIVITY/OTHER ACTIVITIES:
 •  2010 – současnost, fotograf pro Národní muzeum na částečný úvazek
 •  2007 – současnost, založení a vedení výtvarného ateliéru VAK v Litoměřicích
Portfolio k prohlédnutí zde: visit website.